Duurzaam partnerschap voor langdurig succes

FIB Industries heeft de afgelopen jaren ervaren dat duurzame samenwerking de sleutel is tot succes. Door te focussen op de behoeften van de klant, samen te werken aan kostenefficiëntie en prestatieverbetering bouwt het bedrijf aan sterke klantrelaties. Het traditionele klant-leverancier model heeft plaatsgemaakt voor duurzaam partnerschap. In dit artikel zal Thijs Straatsma, Internationale Sales Manager, meer vertellen over het succes van deze strategie.  

 

Opbouwen van langdurige klantrelaties

FIB Industries heeft uitgekristalliseerd wat het optimale klantprofiel is dat optimaal aansluit bij de eigen identiteit. Dit profiel is gericht op klanten die de toegevoegde waarde van ons bedrijf zien. Vooral klanten die zelfstandig systemen of productoplossingen hebben ontwikkeld om specifieke processen uit te voeren, zoals in de industrie van duurzame energie, vormen een essentiële hoeksteen van dit profiel. “Onze klanten hebben alle kennis van het proces en hebben een apparaat ontworpen dat dit proces kan ondersteunen. FIB Industries voegt daar kennis aan toe op het gebied van mechanische constructie en maakbaarheid, om zo tot een optimaal totaalontwerp van het procesapparaat te komen”. Binnen dit kader wordt de expertise van FIB Industries ingezet om synergie te creëren tussen kwaliteit en kosten, evenals de vereiste bouwtijd voor elk apparaat. “We dagen onze klanten uit om met ons mee te denken in hun ontwerp, om daarmee gezamenlijk beter aan de behoefte van de eindgebruiker te voldoen”. Op deze manier ontstaat er een intensieve samenwerking met de klant.

 

Een betrouwbare partner zijn
Op het gebied van vergassingsbranders werkt FIB Industries al ruim dertig jaar samen met een belangrijke technologie-partner. Tijdens een recente ontmoeting met een gewaardeerde eindgebruiker in Zuid-Korea werd duidelijk dat de betrouwbaarheid van het product inderdaad van extreem hoog niveau is. De klant vroeg: ‘Hoe lang gaan de door jullie gefabriceerde branders eigenlijk mee?’ Een vraag die de klant stelde omdat de branders, op enkel onderhoud na, al dertig jaar probleemloos functioneren. Deze branders vormen cruciale componenten binnen het klantproces, waarbij betrouwbaarheid een uiterst belangrijke rol speelt. Incidenten die leiden tot stilstand van het proces kunnen aanzienlijke financiële gevolgen hebben. De toegevoegde waarde die FIB Industries hier biedt, door betrokkenheid bij fabricage, inspectie en onderhoud, is van groot belang. “We bespreken onze bevindingen met de klant, zodat er waar nodig bijgestuurd kan worden. Bijvoorbeeld door een aangepast constructiedetail toe te passen”. Ook het onderhoud en reparatie van de slijtdelen wordt volledig zelfstandig door FIB uitgevoerd. Op de vraag hoe lang de branders meegaan hebben wij dan ook nog geen volledig antwoord kunnen geven!


Gezamenlijk succes behalen

Veel van onze klanten ontwerpen producten voornamelijk vanaf papier. Om meer gevoel te krijgen bij de hardware en het daarbij behorende productieproces, komen vaste klanten regelmatig bij FIB Industries over de vloer. Kortgeleden vroeg een klant of het mogelijk was om met een delegatie collega’s langs te komen voor een training, waarbij ze ook graag wilden kijken bij de fabricage van de apparaten. “Dit soort voorstellen grijpen we met beide handen aan. Als klanten zien wat ervoor nodig is om een apparaat te bouwen, kan het er onder andere voor zorgen dat bepaalde specificaties nog eens tegen het licht worden gehouden”.
Deze openheid is kenmerkend voor FIB Industries. In gesprek met de klant komen we altijd tot het beste resultaat.

 

FIB Industries richt zich sterk op het opbouwen van diepgaande klantrelaties, die verder gaan dan de rol van leverancier. In het volgende artikel vertelt onze Sales Manager Robert de Jonge hoe een EPC-bedrijf in de energiesector specifieke onderdelen nodig heeft voor een Aero Derivatieve gasturbine, die onderdeel zijn van een gecompliceerde engineering- en constructieoplossing. Dit bedrijf maakte dankbaar gebruik van de unieke expertise die FIB Industries in huis heeft.

 

 

Terug naar overzicht