Waterbehandeling

De behandeling van industrieel afvalwater beschrijft de processen, die worden gebruikt om afvalwater dat door de industrie wordt geproduceerd, te behandelen als een ongewenst bijproduct. Na behandeling kan het behandelde industriële afvalwater (effluent) worden hergebruikt of worden afgevoerd naar een riool of naar een oppervlaktewater in de omgeving

 

FIB levert de volgende maatwerk producten voor deze industrie:

 

Drukvaten, Reactoren, Gaswassers, Opslagtanks, Kolommen, Filtratietanks, Kristallisatoren

 

Contact