Hernieuwbare Energie

Hernieuwbare energie, ook wel duurzame of groene energie genoemd, is energie afkomstig van natuurlijke bronnen die constant worden aangevuld. Dit is energie uit wind, waterkracht, zon, bodem, buitenluchtwarmte en biomassa. Naast hernieuwbare energie is er energie uit fossiele delfstoffen zoals olie, gas en steenkool. 

 

FIB levert de volgende maatwerkproducten voor deze industrie:

 

Reactoren, Drukvaten, Gaswassers, Opslagtanks

 

Contact