Disclaimer & Privacy

Disclaimer

Alle informatie op deze website heeft een informatief karakter. Er kan niet gegarandeerd worden, dat de inhoud van de website juist, actueel en volledig is. Iedere aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit gebruik van de website of de informatie die op de website beschikbaar is, wordt uitgesloten.

 

Alle informatie op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Dit geldt zowel voor teksten als beeldmerken, logo's, foto's en illustraties. Het is zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming verboden om beeldmerken, logo's, foto's en illustraties van de website te gebruiken voor andere doeleinden.

 

Privacy

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website en dragen er zorg voor dat alle persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Gegevens worden alleen gebruikt om aan uw verzoek te kunnen voldoen (vb. Contactformulier) Alle gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers en zullen op geen enkele wijze worden gedeeld met derden.

 

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.