Vergassingsbranders

Vergassingstechnologie

Dit is een technologie waarbij laagwaardige raffinaderijresiduen zoals asfalt en zware oliën, maar ook gas of biomassa omgezet worden in synthesegas (een mengsel van koolmonoxide en waterstof). Dit synthesegas kan gebruikt worden voor o.a. de productie van vloeibare brandstoffen, smeeroliën, ammonia en methanol en voor energieopwekking.

 

FIB Industries is meer dan 30 jaar contractor van Shell voor de ontwikkeling, fabricage en levering van vergassingsbranders aan Shell en haar dochterondernemingen. Ruim 300 branders zijn geïnstalleerd op 11 verschillende locaties in de wereld. Om de levensduur van deze branders te verlengen, worden deze met regelmaat geretourneerd naar de FIB productielocatie voor revisie. FIB fabriceert en levert tevens Spare Parts ten behoeve van deze vergassingsbranders. 

   

Contact